Informatie

Wie moet wanneer aanmelden?

  • Kinderen geboren in 2019: Meld je kind aan tussen maandag 8 maart 2021 vanaf 9.00 uur en maandag 29 maart 2021 tot 17.00 uur. Opgelet: ook kinderen die geboren zijn in november en december 2019 en pas starten met school op 1 september 2022 (schooljaar 2022-2023) moeten dit jaar aanmelden.
  • Kinderen die van school willen veranderen: Meld je kind aan tussen maandag 8 maart 2021 vanaf 9.00 uur en maandag 29 maart 2021 tot 17.00 uur.
  • Broers en zussen: Meld je kind aan tussen maandag 11 januari 2021 9.00 uur en zondag 24 januari 2021 tot 17.00 uur. Deze kinderen krijgen voorrang, maar moeten aanmelden in de daarvoor voorziene aanmeldingsperiode. Doe je dat niet, dan vervalt je voorrang en kan je je kind pas aanmelden vanaf maandag 8 maart 2021 vanaf 9.00 uur en maandag 29 maart 2021 tot 17.00 uur. Als je je kind aanmeldt tijdens de voorrangsperiode kan je enkel de school opgeven waar reeds een broer of zus naar school gaat. 

Opgelet: kinderen die al naar school gaan in de school van uw keuze, moeten niet opnieuw aangemeld worden. Zij worden automatisch, via de school, ingeschreven voor volgend schooljaar. 

Goed om te weten

Er is geen tijdsdruk. Het tijdstip waarop je je kind aanmeldt, heeft geen enkele invloed op de verdeling van de vrije plaatsen.

Inschrijven

Kinderen uit de voorrangsgroep kunnen zich inschrijven tussen maandag 8 februari 2021 en vrijdag 5 maart 2021. Neem de brief die je ontvangen hebt na je aanmelding mee als bewijs.

Kinderen uit de algemene aanmeldperiode kunnen zich inschrijven tussen maandag 3 mei 2021 en woensdag 26 mei 2021. Neem de brief die je ontvangen hebt na je aanmelding mee als bewijs.

Vanaf vrijdag 28 mei 2021 starten de inschrijvingen voor de resterende vrije plaatsen.