Informatie

Wie moet aanmelden?

  • Kinderen geboren in 2017

    Opgelet: ook kinderen die geboren zijn in november en december 2017 en pas starten met school op 1 september 2020 (schooljaar 2020-2021) moeten dit jaar aanmelden.

  • Broers en zussen 

    Deze kinderen krijgen voorrang, maar moeten aanmelden in de daarvoor voorziene aanmeldingsperiode van 1 februari 2019 tot 15 februari 2019. Doet u dat niet, dan vervalt uw voorrang en kan u pas aanmelden vanaf 1 maart 2019 tot 29 maart 2019.

    Als u uw kind aanmeldt tijdens de voorrangsperiode mag u enkel de school opgeven waar reeds een broer of zus naar school gaat. 
  • Kinderen die van school willen veranderen

 

OPGELET: kinderen die al naar school gaan in de school van uw keuze, moeten niet opnieuw aangemeld worden. Zij worden automatisch, via de school, ingeschreven voor volgend schooljaar.